SecuPlus de plus in beveiliging
Laptop beveiliging computer beveiliging Beamer en TV beveiliging Permanent markeren Koffers en autokluizen
WWW.SECUPLUS.NL > HOME > SECUPLUS & VERZEKERING
Home
Nieuws
Downloads
SecuPlus accessoires
SecuPlus en de verzekering
Over SecuPlus
contact
Beveiligen op advies van politie of verzekeraar
Inbreker opent raam met koevoet
De pers over diefstal van computers

• 'Computer steeds populairder als roofgoed...'
• 'Elke dag wordt er wel ergens een kraak gezet...'
• 'Scholen zijn een bijzonder geliefd doel voor een computerkraak...'
• 'Interpolis: 'diefstal laptops in twee jaar tijd verdubbeld...'

Zomaar wat koppen die u elke dag in de krant kunt vinden. Onderstaand artikel stond 10 maart jl. nog in de krant:

'...Precieze cijfers ontbreken nog, omdat verzekeraars en politie die amper bijhouden. Maar navraag leert dat de regionale politiekorpsen samen duizenden aangiften per jaar noteren van diefstal van computers en randapparatuur als beeldschermen. Interpolis schat dat afgelopen jaar alleen al tienduizend laptops gestolen zijn...'

Vindt u het vreemd dat politie en verzekeraars u steeds vaker adviseren (of soms zelfs verplichten) over te gaan tot het fysiek beschermen van uw waardevolle spullen tegen diefstal. Men heeft het dan trouwens vaak over 'meeneembeperkende maatregelen'. Met de aanschaf van SecuPlus producten voldoet u altijd aan die norm.

SKG keurmerk en normering

Sinds enige tijd kent Nederland ook een keurmerk voor computer beveiligingssystemen cq. meeneem beperkende producten. Als SKG gecertificeerd bedrijf en als fabrikant van SecuPlus was SecuPlus BV nauw betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe norm. Gecertificeerde producten herkent u aan het SKG logo.

VNG/Marsh Aon norm

Scholen zijn sinds januari 2006 verplicht al hun waardevolle spullen te beveiligen en te markeren met een gecertificeerd product.
Diverse keurmerken
VNG/Marsh Aon

SKG

Skafor

SSF
VdS
Op initiatief van de VNG samengestelde raamovereenkomst waaraan scholen (PO & VO) moeten voldoen.
Onafhankelijke certificatie-instelling die o.a. de kwaliteit van meeneem beperkende producten bewaakt.
Deens keurmerk, wat o.a. de SecuPlus SecuPad producten gecertificeerd heeft.
Zweeds keurmerk, vergelijkbaar met Skafor.
Duits keurmerk, vergelijkbaar met SKG in Nederland. Dit keurmerk is een initiatief van verbond van Duitse Technische Verzekeraars.
©1987-2014 SecuPlus BV
Aan informatie, prijzen en afbeeldingen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Levering uitsluitend via onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.
iPad & tablet beveiliging
Lockit iPad
Lockit iPad DeLuxe
Tablet Lock
SecuPaddock

Laptop beveiliging
LaptopSaver
SecuSaver

Apple Mac beveiliging
MacKit Uni
Computer beveiliging
SecuLocker
FlatscreenSaver
PC-Kit
HP-Kit
SecuKit XL III
Lockit
SecuLock

PC beveiligingsboxen
SecuLocker
SecuPad XLE
Beamer beveiliging
BeamerLocker Max
BeamerLocker Pro
BeamerLocker Pro II
BeamerLocker Pro III

TV beveiliging
SecuPad LCD
Laptopkar, locker & koffer
LapKar 10
SecuCart
ModuLocker
TravelSaver

Permanent markeren
SecuMarker
SecuMarker iPad
SecuPlus sitemap
Voor meer informatie Belt u 0113 - 311 324
Of via e-mail info@secuplus.nl